Zarządzenie Nr 42/2020 z dnia 31.08.2020 r.

Zarządzenie Nr 42/2020 z dnia 31.08.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok