Zarządzenie Nr 40/2020 z dnia 28.08.2020 r.

Zarządzenie Nr 40/2020 z dnia 28.08.2020 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu zapobieganie rozpowszechniania wirusa COVID 19 w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.