Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 20.02.2020 r.

 

Zarządzenie nr 4/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2.

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3