Zarządzenie Nr 39/2020 z dnia 24.08.2020 r.

Zarządzenie Nr 39/2020 z dnia 24.08.2020 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku.