Zarządzenie Nr 37/2020 z dnia 10.08.2020 r.

Zarządzenie Nr 37/2020 z dnia 10.08.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym.