Zarządzenie Nr 36/2020 z dnia 10.08.2020 r.

Zarządzenie Nr 36/2020 z dnia 10.08.2020 r. w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2020 roku i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 rok.