Zarządzenie Nr 35a/2020 z dnia 04.08.2020 r.

Zarządzenie Nr 35a/2020 z dnia 04.08.2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora ds. dostępności.