Zarządzenie Nr 32/2020 z dnia 03.08.2020 r.

Zarządzenie Nr 32 z dnia 03.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Załącznik do Zarządzenia nr 32/2020 - Regulamin pracy Komisji Egzaminacyjnej

Załącznik do Regulaminu pracy Komisji Egzaminacyjnej - oświadczenie