Zarządzenie Nr 31/2020 z dnia 23.07.2020 r.

 Zarządzenie Nr 31 z dnia 23.07.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym.