Zarządzenie Nr 30/2020 z dnia 23.07.2020 r.

Zarządzenie Nr 30 z dnia 23.07.2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w 2020r.