Zarządzenie Nr 3/2020 z dnia 14.02.2020 r.

 

Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Zagórów jest organem prowadzącym