Zarządzenie Nr 29/2020 z dnia 08.07.2020 r.

Zarządzenie Nr 29 z dnia 08.07.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.