Zarządzenie Nr 28/2020 z dnia 29.06.2020 r.

Zarządzenie Nr 28 z dnia 29.06.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.