Zarządzenie Nr 25/2020 z dnia 10.06.2020 r.

Zarządzenie Nr 25 z dnia 10.06.2020 r. w sprawie nadania regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.

Załącznik - Regulamin Pracy