Zarządzenie Nr 24/2020 z dnia 08.06.2020 r.

Zarządzenie Nr 24 z dnia 08.06.2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na terenie Gminy Zagórów.