Zarządzenie Nr 23/2020 z dnia 02.06.2020 r.

Zarządzenie Nr 23 z dnia 02.06.2020 r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków dla miasta i gminy Zagórów.