Zarządzenie Nr 22/2020 z dnia 29.05.2020 r. w sprawie: „Regulaminu finansowania usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zagórów w 2020 roku”.

Zarządzenie Nr 22/2020 z dnia 29.05.2020 r. w sprawie: „Regulaminu finansowania usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zagórów w 2020 roku” - pobierz