Zarządzenie Nr 20/2020 z dnia 29.05.2020 r.

Zarządzenie Nr 20 z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.