Zarządzenie Nr 2/2020 z dnia 14.02.2020 r.

 

Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa