Zarządzenie Nr 18/2020 z dnia 27.04.2020 r.

Zarządzenie Nr 18 z dnia 27.04.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.