Zarządzenie Nr 17/2020 z dnia 27.04.2020 r.

Zarządzenie Nr 17 z dnia 27.04.2020 r. zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2020-2035.

Objaśnienia Przyjętych wartości.

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórow na lata 2020 - 2035.

Załącznik nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF 2020 -2035