Zarządzenie Nr 16/2020 z dnia 20.04.2020 r.

Zarządzenie Nr 16 z dnia 20.04.2020 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym.