Zarządzenie Nr 15/2020 z dnia 06.04.2020 r.

 

Zarządzenie Nr 15/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz zespołu informatycznego na potrzeby przeprowadzenia zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej