Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 03 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 03 kwietnia 2020 r. w sprawie ramowych zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3