Zarzadzenie nr 13/2020 z dnia 01 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 01 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania składu komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie świadczeń ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Zagórowie.