Zarządzenie Nr 11/2020 z dnia 20.03.2020 r.

 

Zarządzenie Nr 11/2020 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zagórów