Zarządzenie Nr 1/2020 z dnia 14.02.2020 r.

 

Zarządzenie Nr 1/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych  z budżetu gminy w 2020 r.