Zarządzenie Nr 83/2019 z dnia 31.12.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 83/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Zagórów oraz dla Urzędu Miejskiego w Zagórowie

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6