Zarządzenie Nr 81/2019 z dnia 30.12.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 81/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wytycznych do sporządzenia Informacji dodatkowych przez jednostki organizacyjne Gminy Zagórów

Załącznik nr 1