Zarządzenie Nr 80/2019 z dnia 30.12.2019 r.

 

Zarządzenie nr 80/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia inwestycji, które nie podlegają kontynuacji