Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 29.01.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia  29 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów, Rad Sołeckich, Zarządu Osiedla oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla w Zagórowie