Zarządzenie Nr 74/2019 z dnia 14.11.2019 r.

 

Zarządzenie nr 74/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym