Zarządzenie Nr 72/2019 z dnia 12.11.2019 r.

 

Zarządzenie nr 72/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2020-2035

Objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2020-2035

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF 2020-2035