Zarządzenie Nr 56/2019 z dnia 09.08.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 56/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym