Zarządzenie Nr 52/2019 z dnia 01.08.2019 r.

 

Zarządzene Nr 52/2019  dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych