Zarządzenie Nr 44/2019 z dnia 19.06.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 44/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.  w sprawie zakończenia likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie