Zarządzenie Nr 43/2019 z dnia 07.06.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 43/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienie Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o dodatkach mieszkaniowych