Zarządzenie Nr 31/2019 z dnia 15.04.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 31/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2.

Załącznik nr 2

 Załącznik nr 3.

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr

Załącznik nr