Zarządzenie Nr 28/2019 z dnia 19.03.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 28/2019 z dnia 19 marca 2019 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym