Zarządzenie Nr 25/2019 z dnia 01.03.2019 r.

 

Zarządzenie nr 25/2019 z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zagórów na rok szkolny 2018/2019