Zarządzenie Nr 22/2019 z dnia 01.03.2019 r.

 

Zarządzenie nr 22/2019  z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powierzania prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Zastępcy Burmistrza Gminy Zagórów