Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 08.02.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów, Rad Sołeckich, Zarządu Osiedla oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla w Zagórowie