Zarządzenie Nr 14/2019 z dnia 08.02.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 14/2019  z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów sołectw oraz Osiedla Zagórów