Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 06.02.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie