Zarządzenie Nr 8/2018 z dnia 27.02.2018 r.

 

Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku