Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 27.02.2018 r.

 

Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Zagórów na lata 2018-2023