Zarządzenie Nr 63/2018 z dnia 28.12.2018 r.

 

Zarządzenie Nr 63/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedur sporządzania deklaracji podatkowej VAT – 7 w Gminie Zagórów oraz jej jednostkach organizacyjnych