Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 21.02.2018 r.

 

Zarządzenie nr 6/2018  z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku