Zarządzenie Nr 62/2018 z dnia 28.12.2018 r.

 

Zarządzenie Nr 62/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych