Zarządzenie Nr 59/2018 z dnia 21.12.2018 r.

 

Zarządzenie Nr 59/2018  dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powierzania prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Joannie Mięcie - Sekretarzowi Gminy Zagórów